skip to Main Content

TEGEV Bülten Eylül 2016 – Sayı 7

Bu sayıda

  • TEGEV Başkanından /
    Üyelerden Üyelere Seminerler/Eğitimler S.1
  • Vakfımızın 23. Mütevelliler Kurulu Olağan Toplantısı 13 Nisan 2016 tarihinde yapıldı / “Eskişehir- Gençle- rin İstihdam Edilebilirliği”(YEP) Projesi S.2
  • TEGEV Burs Projesi ve Teknik Geziler / Uygulamalı Teknik Üniversite (ATU®) Çalışma Grubu ve Yapılan Çalışmalar / TEGEV 20. Yılını Kokteyl ve Akşam
  • Yemeği ile kutladı S.3
  • Üyelerimizden Haberler S.4
Back To Top