skip to Main Content

Vizyonumuz

Ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimi sanayisi gelişmiş ülkelerdeki mesleki ve teknik eğitim seviyesine yükseltmek.

Misyonumuz

Bu vizyona ulaşabilmek için, mesleki ve teknik eğitim ve yüksek öğretimde “Yaparak öğren, Öğrenerek yap” felsefesini hayata geçirmek.

Değerlerimiz

 • Her türlü Yaşama ve Doğaya saygı,
 • İnsanlara koşulsuz değer vermek,
 • İnsanların güncel bilgi ve beceri kazanmasına hizmet etmek,
 • Bilimsel ve akılcı yaşamayı ön plana çıkarmak,
 • Teknolojinin ülkemizde geliştirilmesine ve uygulanmasına hizmet etmek.

Stratejilerimiz

Mesleki ve teknik eğitimin gelişiminin devamlılığını sağlamak için;

 • Sanayi kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sendikalar,
 • Odalar,
 • Okullar,
 • Üniversiteler,
 • İlgili Kamu Kuruluşları,
 • Sivil Toplum kuruluşları ve
 • Bireyler
  ile stratejik ortaklıklar kurarak, paydaşlar arasında ortak fayda sağlayabilecek sonuçlar hedeflemek.
Back To Top