skip to Main Content

Barış İstiyoruz.

Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı TEGEV olarak Ukrayna’da yaşanan savaşın acı yüzü bizleri yaralıyor. Yurtlarını kahramanca savunan Ukrayna halkının üzüntüsünü ve endişelerini derinden paylaşıyoruz.

25 yıl boyunca teknolojik eğitime ve teknolojik gelişmeye verdiğimiz önem ve çabalarla dünyada gelişmenin ve ilerlemenin sadece barışla olabileceğinin bilincindeyiz. Savaşların her alanda büyük yıkım yarattığı, büyük acılara sebep olduğu gerçeğinin yanında savaşın en büyük zararlarından biri de ülkelerin geleceğini yok etmesidir. Savaşın eğitim süreçlerini genç kuşakların elinden alması; bir ülkeyi ayakta tutan bilim, sanat ve kültür kayıpları kadar acı ve yıkıcıdır. Eğitimin yok olması demek sadece bugünün değil geleceğin de yok olması demektir.

Bu yüzden Barış hemen ve şimdi olmalıdır.

Bu zor günlerde Ukrayna’nın gururlu halkının yanında olduğumuzu tekrar iletirken, barış yeniden geldiğinde TEGEV olarak üzerimize düşen görevi yerine getirerek teknolojik eğitim konusunda Ukrayna halkına tam desteğimizi sunacağımızı belirtmek isteriz.

TEGEV

Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı

Back To Top