skip to Main Content

Dünya Su Günü ve Dünya Orman Haftası kutlu olsun.

TEGEV teknolojik gelişmeyi desteklerken aynı zamanda doğal kaynakları koruma ve çevre bilincini artırmayı hedef edinmiştir. TEGEV Teknolojik eğitimin gelişmesi için çaba gösterirken teknolojinin doğal kaynakları ve çevreyi koruyacak şekilde düzenlenmesi için farkındalık oluşturmak ve bu konuda eğitimler sağlamak amacıyla, 2022 yılı faaliyet planları içine çevre koruma, bu konuda bilinç ve farkındalık yaratma çalışmalarını da almıştır. TEGEV ülkemizin su kaynaklarını, doğasını, ormanlarını ve temiz havasını korumak için çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapacak ve üyeleriyle birlikte faaliyetler geliştirecektir. Dünya Su Günü ve Dünya Orman Haftası kutlu olsun.

Back To Top